Spring til indhold

Få en kontant strøm af leads

Vi hjælper B2B virksomheder med at vækste ved at skaffe kvalificerede leads, og holde dem varme indtil de er klar til at købe.


Vækst i salget

Stærkere branding

Flere kvalificerede leads

Bedre kundefastholdelse

Kampen for at generere leads nok

De fleste B2B virksomheder finder det udfordrende at generere nok leads i et konstant flow, så de kan se et målbart ROI på deres marketing indsats. Udfordringerne er blandt andet:

Uklare budskaber

Ineffektive marketing kanaler

Vanskeligt ved at afgrænse og udvælge målgruppen

Har svært ved at skabe effektive lead magnets

at fortæller den gode historie

et for lille annonce budget

Vi har gjort det før
og vi kan også gøre det for dig

Bliv den Førende i dit marked

Vores B2B Sales Framework hjælper dig med at nå dine mål, og blive den vinderen i din branche

Vækst i salget

Med vores hjælp kan du få flere leads og lukke flere salg: Resultatet er et boost i din omsætning.

Stærkere branding

Ved at have skarpe budskaber, de rer målrettet dine målgrupper kan du skabe en stærkere brand identitet end dine konkurrenter.

Flere kvalificerede leads

Vores strategi hjælper dig med at tiltrække de rigtige kunder, sikre rigeligt med leads i din pipeline, som er interesseret i dine produkter eller services.

Bedre kundefastholdelse

Ved at holde dine leads engagerede og løbende påvirke dem kan du bygge bånd i mellem dit brand og dem. Det giver fundamentet for succes og stærke relationer på den lange bane.,

Lad os definere hvordan vi måler din succes
og sammen lave en plan
der får dig i mål

3 små skridt mod succes med leadgenerering

1. Book et møde med os

Tag det første skridt mod konstant strøm af leads, og book et møde, hvor vi sammen kan se på mulighederne for at skabe en succesfuld leadgenerering.

2. Implementer SEO Best Practices

Vi udvikler en personlig plan for din virksomhed, der hjælper dig med at nå dine målsætninger.

3. Bliv førende i din branche

Ved at implementere B2B Sales Framework, vi du se en markant førøgelse af leads, der sikre at du på den lange bane har den pipeline, der skal til for at du får succes.

start i dag

Hvordan man får en SEO rank der får mig til at ligge i top

Det her er det der skal til:


Indledende møde og analyse af din hjemmeside

En personlig SEO strategi

Indholdsoptimering af siden

Teknisk SEO optimering af hjemmeside

Keyword og målgruppe analyse

Link building og annoncering

Resultat analyse, evaluering og optimering

kom i gang i dag

Frequently asked questions – B2B Sales Framework

What does the B2B Sales Framework include?

Vores framework er en vedvarende indsats, de inkludereen målrettet marketing strategy, ekspert rådgivning fra vores team, og adgang til gennemprøvede leadgenereringsteknikker og og redskaber.

How does your B2B Sales Framework work?

Vores B2B Sales Framework er en omfattende model til at leadgenerering og styrke salget i B2B virksomheder. Det inkludere en lang række af taktiske og praktiske tiltag så som at skabe tydelige budskaber, definere målgrupper, implementere en brand story, lave indhold til effektive lead magnets og bruge de optimale marketing kanaler for en succeesfuld og stabil leadgenerering.

Is your B2B Sales Framework effective?

Ja, Vores B2B Sales Framework er gennemarbejdet, er testet og har bevist sit værd i mange virksomheder. Vi har mange års erfaring med at hjælpe B2B virksomheder til succes med deres leadgenerering, så de får en kontinuerlig strøm af leads.

How long does it take to see results from the B2B Sales Framework?

Tiden fra man starter til man kan se resultater fra arbejdet med B2B Sales Framework vil variere afhængig af behov, marked og hvilke mål man har sat sig for at nå. MEN de fleste vil skulle have en tidshorisont på 3 – 6 måneder før de begynder at resultaterne rulle ind fra det tidspunkt, hvor man begynde rat implementere B2B Sales Framework.

Can I customize the framework to fit my business needs?

Vi starter altid med at lave en individuel plan. Der er ikke to virksomheder der er ens, og derfor satarter vi altid med at tilpasse strategi og plan til den enkelte virksomhed.

Do you offer any guarantees?

Vi kan ikke garantere succes, da der er mange faktorer der spiller ind, og også nogle som ligger udenfor vores indflydelse. Men vi er overbeviste om effektiviteten af B2B Sales Framework, og vil gå igennem ild og vand for at hjælpe dig til succes også.